باغ نو
تصویر عمارت باغ نو شیراز ۱۸۳ سال پیش که تاکنون ندیده اید

تصویر عمارت باغ نو شیراز ۱۸۳ سال پیش که تاکنون ندیده اید

باغ نو و عمارت آن مربوط به دوره قاجار است و در شیراز، خیابان قرآن (حافظ)، روبروی باغ جهان نما واقع شده است. به گزارش اول فارس ، اوژن فالندن که در سال های ۱۸۴۱ – ۱۸۴۰ میلادی به ایران آمده و در این سفر شهر شیراز را دیده، در سفرنامه خود باغ نو را