باغ گل ها
گل کم و برکه بدون آب باغ گل ها در شیراز امری طبیعی است ؟

گل کم و برکه بدون آب باغ گل ها در شیراز امری طبیعی است ؟

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز گفت:اکثر گل هایی که در باغ گلها کاشته می‌شود گل های فصلی هستند و باید فصل به فصل تعویض شوند و بیشتر آنها در فصل پاییز و سرما گل ندارند، حتی گل های دائمی نیز در این دو فصل گل ندارند و این امری طبیعی
گزارش مهر از  باغ گل های پژمرده شیراز
استانداردی که رعایت نشد

گزارش مهر از باغ گل های پژمرده شیراز

باغ گل های شیراز را فقط در حد اسم باید مورد سنجش قرار دارد، باغی که گل های پژمرده اش قرار نیست خیلی هم شادابی را به مردم هدیه دهد.