باقلا
بیماری فاویسم و توصیه به خانواده مبتلایان
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیماری فاویسم و توصیه به خانواده مبتلایان

فاویسم یک بیماری ارثی خونی است که به علت کمبود یکی از آنزیم‌های گلبول‌های قرمز ایجاد می‌شود؛ این بیماری بیشتر در پسر‌ها دیده می‌شود و باید بدانیم بیماران در حالت عادی، طبیعی بوده و هیچگونه علامتی ندارند.