بانوان شیراز
نفرات برترمسابقات بدمینتون دختران شیراز معرفی شدند

نفرات برترمسابقات بدمینتون دختران شیراز معرفی شدند

مسابقات بدمینتون دختران شیراز با تعیین نفرات برتر به کار خود پایان داد.به گزارش اول فارس، مرحله سوم و پایانی مسابقات قهرمانی بدمینتون بانوان شیراز که همزمان با هفته گرامیداشت روز زن و مقام مادر آغاز شده بود شب گذشته به پایان رسید. این مسابقات در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار گردید که در بخش انفرادی آرام سجادی