بدنه
دیتیلینگ خودرو چیست؟ فرق بین دیتیلینگ و کارواش

دیتیلینگ خودرو چیست؟ فرق بین دیتیلینگ و کارواش

یادتان می‌آید وقتی برای اولین‌بار سوار ماشین صفرتان شدید چقدر همه چیزش تمیز و سالم بود؟ شرط می‌بندیم حالا بعد از سال‌ها رانندگی، خوش‌رکابتان دلش برای یک تمیزکاریِ حسابی لک زده است. داریم درباره دیتیلینگ خودرو حرف می‌زنیم نه کارواش. دیتیلینگ ماشین یعنی بیایید موبه‌موی ماشین را مثل روز اولش برق بیندازید، خط‌ وخش‌ها را