بدهکار
تسویه مرگبار بدهی قدیمی ۲ مرد افغانی در ایران

تسویه مرگبار بدهی قدیمی ۲ مرد افغانی در ایران

مردی که دوستش را به خاطر بدهی ۲۰ میلیون تومانی با ضربه چاقو از پا درآورده است، بعد از دستگیری به جرمش اعتراف کرد.  اعتمادآنلاین: در پی وقوع یک فقره قتل و اعلام این خبر به پلیس آگاهی، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  کارآگاهان در