برج عقرب
وقتی « قمر در عقرب » است این کارها را نباید انجام داد

وقتی « قمر در عقرب » است این کارها را نباید انجام داد

تعریف ساده و بی‌آلایش قمر در عقرب اینست که کره ماه در حرکت گردشی خود به دور زمین از صورت فلکی عقرب و یا برج عقرب عبور کرده و خود را در این مسیر در این نواحی قرار می دهد به همین خاطر به مدت زمانی که ماه در این ناحیه در حال حرکت است