برند اصفهان مهدی یی
رونمایی از یک قالی ایرانی در سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی

رونمایی از یک قالی ایرانی در سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی

در مراسمی که با حضور ۱۹۳ نماینده از کشورهای مختلف دنیا در ژنو سوییس و با میزبانی سازمان جهانی ثبت مالکیت فکری WIPO برگزار گردید ، نمایش قالی ایرانی (برند اصفهان مهدی یی ) در سبکی کاملا ایرانی همه نگاه ها را به خود معطوف کرد. به گزارش اول فارس، از آنجا که اساس و