برگزاری آزمون استخدامی
دولت ۵۰ هزار کارمند جدید استخدام می کند

دولت ۵۰ هزار کارمند جدید استخدام می کند

رئیس سازمان اداری واستخدامی از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۵۰ هزار نیروی جدید در بدنه دستگاههای دولتی خبر داد. به گزارش اول فارس ، «میثم لطیفی»  با اشاره به آخرین اقدامات دولت طی ۵۰ روز آینده گفت: امسال به دنبال برگزاری آزمون استخدامی برای دستگاه های دولتی هستیم. وی گفت: اکنون تعدادی از دستگاه