بسته های بلند مدت اینترنت همراه اول
بسته های بلند مدت اینترنت همراه اول+نحوه شارژ و خرید

بسته های بلند مدت اینترنت همراه اول+نحوه شارژ و خرید

همراه اول به منظور تسهیل خرید بسته های نوترینو، این امکان را فراهم نموده است تا مشترک تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *۱# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی خود بتواند به صورت مستقیم بسته نوترینو را فعال نماید. بدین ترتیب دیگر مشترکین دیگر نیاز به خرید و اعمال مکرر شارژ و انجام چند نوبت عملیات بانکی نخواهند