بسکتبالیست شیرازی
یک زن شیرازی به تیم ملی بسکتبال دعوت شد
بازیکن تیم بسکتبال صدرا شیراز

یک زن شیرازی به تیم ملی بسکتبال دعوت شد

شایسته منتشری سر مربی تیم ملی بسکتبال بانوان ایران اسامی بازیکنان را اعلام کرد که یک زن ورزشکار شیرازی از تیم صدرا این شهر نیز به این اردو فراخوانده شد. به گزارش اول فارس ،سرور روانی پور  اعلام کرد: زهرا حق جو تنها بازیکن دعوت شده از فارس است که در لیگ برتر بسکتبال در