بسیج دانشجویی علوم پزشکی شیراز
بسیج دانشجویی علوم پزشکی شیراز خواستار بازگشایی پرونده شهدای ۸ شهریور شد

بسیج دانشجویی علوم پزشکی شیراز خواستار بازگشایی پرونده شهدای ۸ شهریور شد

بسیج دانشجویی علوم پزشکی شیراز طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن برخورد با مفاسد اقتصادی خواستار بازگشایی پرونده شهدای ۸ شهریور که به صورت مشکوکی مسکوت مانده، شد. به گزارش اول فارس ، بسیج دانشجویی علوم پزشکی شیراز طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه ضمن برخورد با مفاسد اقتصادی خواستار بازگشایی