بلیط کنسرت
خرید ۱۲۰ میلیارد تومانی بلیط کنسرت در ترکیه بدون امیر تتلو

خرید ۱۲۰ میلیارد تومانی بلیط کنسرت در ترکیه بدون امیر تتلو

وقت صبح: این روزها کنسرت رپرهای ایرانی در ترکیه داغ است و تاکنون شایع و زدبازی برنامه اجرا کردند. تنها در شهریور ۳۰ هزار بلیط کنسرت به ایرانی ها فروخته شده است.  این در حالی است که هنوز کنسرت امیر تتلو که قرار است اواخر مهر اجرا شود برگزار نشده است. آنطور که بهمن بابازاده