بنگاه دار
درماندگی مردم برای تامین سرپناه و جولان دلالها در بازار مسکن

درماندگی مردم برای تامین سرپناه و جولان دلالها در بازار مسکن

در شرایطی که بسیاری از متولیان حوزه مسکن از کاهش قیمت مسکن به واسطه کاهش نرخ ارز خبر می‌دهند، اما بررسی‌های میدانی مشخص کننده آن است که بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه نشده و در شرایط رکودی سیر طبیعی خود را طی می‌کند.  فارس: چند روز پیش بود که برای رفتن به منزل از