بنیاد مسکن استان اصفهان - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • افزایش هزینه ساخت مسکن ملی به متری ۳.۳ میلیون تومان!
    ماجرای واحد ۵۰۰ میلیون تومانی بنیاد مسکن استان اصفهان چه بود؟

    افزایش هزینه ساخت مسکن ملی به متری ۳.۳ میلیون تومان!

    مسکن ملی برای دهک‌های کم درآمد و پایین نیست و متولی مسکن دهک‌های ۱ تا ۳، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد و سایر دستگاه هاست مثلاً حساب ۱۰۰ اما در برخی پروژه‌ها کمک می‌کند؛ اما در طرح اقدام ملی کمکی قرار نیست انجام شود و بر عهده خودِ متقاضی است.