بنی صدر
تدارک ایران برای یک عملیات گسترده‌ همانند ساسانیان و اشکانیان !

تدارک ایران برای یک عملیات گسترده‌ همانند ساسانیان و اشکانیان !

شکرریز من را به بنی‌صدر معرفی کرد و گفت ایشان مرتضی اصفهانی است که فرمانده محور ایستگاه ۷ و ایستگاه ۱۲ است. بنی‌صدر هم با من احوال‌پرسی کرد. می‌خواست به خطمان بیاید، ولی چون در ۴۰۰ متری دشمن بودیم نیامد. به من گفت: «شما اینجا چه‌کار می‌کنید؟» گفتم: «اینجا خط پدافندی داریم.» به گزارش اول
دو عکس دیده نشده از فیروزه دختر ابوالحسن بنی صدر

دو عکس دیده نشده از فیروزه دختر ابوالحسن بنی صدر

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران عکس دختر اولین رییس جمهور فراری از ایران را منتشر کرده است. فیروزه بنی‌صدر، فرزند ابوالحسن بنی‌صدر، مدتی به همسری رجوی درآمد، اما بعد از چندی از او طلاق گرفت و سپس علیه وی، به افشاگری پرداخت. ابوالحسن بنی صدر در ۷ شهریور ۱۳۴۰ با عذرا حسینی ازدواج کرد. عذرا