بهرام سلمانی
زمان بزرگداشت ۲ هنرمند فقید نگهدار جمالی پدر ژانر وسترن فارسی و حسین جمالی کارگردان در شیراز

زمان بزرگداشت ۲ هنرمند فقید نگهدار جمالی پدر ژانر وسترن فارسی و حسین جمالی کارگردان در شیراز

آیین یادبود، حسین جمالی کارگردان و نگهدار جمالی پدر ژانر وسترن فارسی عصر سه شنبه ۲۵ مهرماه در سینما فرهنگ شیراز برگزار میشود. به گزارش اول فارس  ، آیین یادبود درگذشت زنده یاد حسین جمالی از بازیگران و کارگردانان جوان وفقید شیرازی و نگهدار جمالی پدر ژانر وسترن فارسی عصر سه شنبه ۲۵ مهرماه در