بهورزان
مجهز شدن بهورزان خانه های بهداشت استان فارس به ۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت

مجهز شدن بهورزان خانه های بهداشت استان فارس به ۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت

با حضور معاونان بهداشت و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز،۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت ناوگان موتوری خانه های بهداشت استان فارس، رونمایی شده و به چرخه خدمات سلامت در استان پیوست. به گزارش اول فارس  به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، معاون بهداشت دانشگاه در این خصوص