بوشهر قدیم
دو تصویر زیر خاکی از بوشهر در جنوب ایران ، ۱۸۲ سال پیش

دو تصویر زیر خاکی از بوشهر در جنوب ایران ، ۱۸۲ سال پیش

بوشهر قدمتی حدود ۵ هزار سال دارد و از مراکز مهم در حکومت‌های مختلف اعم از عیلامی، ساسانی، و افشاریان بوده‌است. نام بوشهر در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، تحت نام‌های مختلفی نظیر «رام اردشیر»، «ابوشهر»، «بُخت اردشیر»، «لیان»، و «ریشهر» به ثبت رسیده‌است. هوشنگ جهانبخش | به گزارش اول فارس ،در گذشته نام‌های گوناگونی برای تمدن و شهر