بون بریج
“بون بریج ” تازه‌ترین دستاورد علمی تیم کاشت حلزون شنوایی در شیراز

“بون بریج ” تازه‌ترین دستاورد علمی تیم کاشت حلزون شنوایی در شیراز

تیم جراحی و کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تازه‌ترین رهیافت علمی موفق به انجام عمل جراحی ” بون بریج ” بر روی یک بیمار ناشنوای ۴۰ ساله در شیراز شد ، با انجام این عمل امیدهای تازه برای بازگشت شنوایی در افراد نیمه شنوا و کسانی‌ که سابقه عمل‌های ناموفق داشته‌اند ایجاد