بکسل کردن
فیلم آموزش «سه سوته بستن طناب» برای بکسل کردن خودرو + ۱۰ نکته مهم

فیلم آموزش «سه سوته بستن طناب» برای بکسل کردن خودرو + ۱۰ نکته مهم

بکسل کردن خودرو در مواقعی که ماشین دچار نقص فنی شده و روشن نمی شود و یا خودرو دچار حادثه شده است، به کار می آید که برای این کار روش های مختلفی وجود دارد. به گزارش اول فارس ، در این مطلب قصد داریم تا نحوه صحیح بکسل کردن خودرو را آموزش دهیم تا