بیانیه جدید شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان
بیانیه جدید شورای عالی اصلاح طلبان در خصوص انتخابات مجلس یازدهم

بیانیه جدید شورای عالی اصلاح طلبان در خصوص انتخابات مجلس یازدهم

شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای تاکید کرد که هشدار می دهیم که چنانچه دایره انتخاب مردم با تنگ نظری همچنان بسته بماند ما نمی توانیم زینت المجالس انتخابات باشیم و به دلیل سلب امکان معرفی فهرست نامزدها از ما، لیست قابل قبولی برای معرفی به مردم نخواهیم داشت. به گزارش اول فارس بیانیه