بیماران دیابیتی
اول فارسTV| خطر کرونا در کمین بیماران دیابتی

اول فارسTV| خطر کرونا در کمین بیماران دیابتی

بیمارن دیابتی با جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفر در معرض بیشتر ویروس کرونا قرار دارند و استان یزد با دارا بودن بیشترین بیمار دیابتی، وضعیت بحرانی دارد.حالا که کرونا ویروس به بیماران و حتی افراد سالم رحم نمی‌کند چه بسا رعایت بهداشت، اصلی واجب‌تر برای همه افراد تلقی شود و فراموش نکنیم محدودیت‌های کرونایی