بیمارستان امیر شیراز
معلم نمونه شیرازی که مؤسس بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز بود درگذشت+بیوگرافی

معلم نمونه شیرازی که مؤسس بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز بود درگذشت+بیوگرافی

به گزارش اول فارس، بانو زهرا سعادت، مؤسس بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز روز ۱۸ مهرماه درگذشت. بیوگرافی زهرا سعادت بانوی نیکوکار و سازنده بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز زهرا سعادت، ‌ ۱۲ بهمن ۱۳۰۴ پا به دنیا گذاشت. پس از گذراندن دوران تحصیل در دبیرستان وارد دانشگاه شد و به تحصیل در رشته حقوق روی آورد، اما