بیمارستان خصوصی
بیمارستان خصوصی که در شیراز نقره داغ شد نامش چیست؟!

بیمارستان خصوصی که در شیراز نقره داغ شد نامش چیست؟!

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه نقدی، توبیخ کتبی و درج در پرونده یک بیمارستان در شیراز خبر داد. به گزارش اول فارس،غلامرضا سالاری گفت: پرونده تخلف یک بیمارستان خصوصی در شهر شیراز، منجر به محکومیت ۳۲ میلیارد ریالی این مرکز درمانی شد. سالاری ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده، تخلف بیمارستان مذکور در