بیماری های زنانه
در باره اختلالات جنسی زنان بیشتر بدانید

در باره اختلالات جنسی زنان بیشتر بدانید

برانگیختگی در زنان علاوه بر احساس هیجان باعث تپش قلب، تنفس سریع، افزایش فشار خون، داغی، بزرگی پستان‌ها، انقباض عمومی عضلات (میوتونی) سفت شدن نوک پستان مور مور شدن پوست و سرخی جنسی می‌شود. اختلال میل جنسی بیماری‌های مغز اعصاب اختلالات عصبی طناب نخاعی: مثل نوروپاتی الکلی و ام‌اس) ضایعات اعصاب محیطی: نوروپاتی الکلی، فتق دیسک کمر،