بیمه بدنه ماشین
شرایط خرید بیمه قسطی خودرو بدون چک و بدون سود

شرایط خرید بیمه قسطی خودرو بدون چک و بدون سود

بیمه شخص ثالث و بدنه قسطی، به ضمانت ازکی با افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر و کاهش توانایی مالی رانندگان برای تمدید یا خرید بیمه‌نامه خود، تقاضاها برای خرید قسطی بیمه‌نامه افزایش چشم‌گیری داشته است. از این رو شرکت «ازکی» به کمک بازوی مالی خود «ازکی وام» امکان خرید بیمه ثالث و بدنه به