بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری
خبرخوش ارائه خدمات پزشکی آنلاین برای بازنشستگان کشوری

خبرخوش ارائه خدمات پزشکی آنلاین برای بازنشستگان کشوری

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره جزئیات ارائه خدمات پزشکی آنلاین به بازنشستگان، توضیحاتی داد. محمود مرتضایی فرد مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری، اظهار کرد: افرادی که به تازگی بازنشسته شده اند در هر مقطعی می‌توانند برای ثبت نام بیمه تکمیلی اقدام کنند حتی اگر