بیمه زنان و دختران خانه دار
مردان چگونه می‌توانند از بیمه «زن خانه‌دار» خود استفاده کنند؟

مردان چگونه می‌توانند از بیمه «زن خانه‌دار» خود استفاده کنند؟

طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران یکی از زیرمجموعه‌های «طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی» به شمار می‌رود که شرط سنی برای استفاده از این طرح ۱۸ تا ۵۰ سال تمام است و افراد با سن بیش از ۵۰ سال، باید معادل مازاد سنی، سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشند.  مطابق با آمارهای سال ۱۴۰۰، تعداد زنان