بیمه نامه
شرط جدید برای شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر

شرط جدید برای شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی  گفت: شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر کیلومتر منوط به صدور بیمه نامه مشخص ثالث شد. آقای مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی  گفت: شماره گذاری و صدور پلاک موتور سیکلت های صفر کیلومتر منوط به صدور بیمه نامه مشخص ثالث شد. او ادامه داد: این
شرایط خرید بیمه قسطی خودرو بدون چک و بدون سود

شرایط خرید بیمه قسطی خودرو بدون چک و بدون سود

بیمه شخص ثالث و بدنه قسطی، به ضمانت ازکی با افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر و کاهش توانایی مالی رانندگان برای تمدید یا خرید بیمه‌نامه خود، تقاضاها برای خرید قسطی بیمه‌نامه افزایش چشم‌گیری داشته است. از این رو شرکت «ازکی» به کمک بازوی مالی خود «ازکی وام» امکان خرید بیمه ثالث و بدنه به