بیکاری استان فارس
حال خراب فضای کسب‌وکار در فارس/ توپ آمار حاشیه‌ساز در زمین اتاق بازرگانی
رئیس اتاق اصناف فارس تشریح کرد

حال خراب فضای کسب‌وکار در فارس/ توپ آمار حاشیه‌ساز در زمین اتاق بازرگانی

رئیس اتاق اصناف فارس با تشریح فضای نامساعد رونق اقتصادی در استان، مشارکت این اتاق در آماری که از طرح پایش فضای کسب‌وکار منتشرشده است را تکذیب کرد و گفت: اتاق بازرگانی در ارائه این آمار با ما هماهنگ نبوده و اتاق اصناف در طرح پایش مشارکت نداشته‌ است.
شکاف ۱۴.۳ درصدی نرخ بیکاری شهرستان‌های فارس
آژیر خطر بیکاری برای استان فارس به صدا درآمد

شکاف ۱۴.۳ درصدی نرخ بیکاری شهرستان‌های فارس

نابرابری فرصت‌ها، توزیع نامتوازن منابع و امکانات، تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از فارس و خالی ماندن برخی مناطق از انجام فعالیت‌های اقتصادی سبب ایجاد  ۱۴.۳ درصد شکاف (مطلق) در نرخ بیکاری این استان شده است.