تاریخ آمریکا
۱۰ حقیقت جالب درباره‌ی اسب دیوانه که بد نیست بدانید

۱۰ حقیقت جالب درباره‌ی اسب دیوانه که بد نیست بدانید

تاسونکه ویتکو یا «اسب دیوانه» یکی از مشهورترین جنگجویان سرخپوست آمریکایی است که به خاطر نقشش در مبارزه با دولت فدرال آمریکا در جریان مقاومت سیوکس در برابر تجاوز به دشت‌های بزرگ شمالی معروف است. مهارت‌های مبارزه‌ی اسب دیوانه و مشارکت او در نبرد‌های معروف موجب جلب احترام مردم قبیله‌ی خودش و حتی دشمنانش شده