تاریخ انقضای حوله
حوله ها را باید چند وقت یکبار بشوییم؟ زمان تعویض حوله

حوله ها را باید چند وقت یکبار بشوییم؟ زمان تعویض حوله

زندگی یعنی لذت بردن از جزئیات که قطعاً یکی از این جزئیات این است که زیر دوش آب بروید، خودتان را بشویید، سپس با یک حوله نرم و لطیف بدن تان را خشک و تازه کنید.شاید تا بحال نمی دانستید که تمیز بودن حوله چقدر اهمیت دارد. حوله باید آنقدر تمیز و سالم باشد که