تاریخ انقضا مسواک
۲۰ وسیله که تاریخ انقضای آن ها بگذرد باید حتما تعویض شوند

۲۰ وسیله که تاریخ انقضای آن ها بگذرد باید حتما تعویض شوند

هر چیزی تاریخ انقضا دارد و باید به موقع عوض شود و به تاخیر انداختن این موضوع می تواند عواقبی در پی داشته باشد.تاریخ‌هایی که روی بسته‌بندی محصولات  می‌بینید، معمولا مربوط به زمان فاسدشدن آنها نیستند. در واقع این تاریخ به شما می‌گوید که این محصول  تا چه هنگام بهترین مزه و بافت خود را