تاریخ شیراز
تاریخ شیراز|فیلم و عکس های قدیمی شیراز وقتی شهر حیدری – نعمتی بود

تاریخ شیراز|فیلم و عکس های قدیمی شیراز وقتی شهر حیدری – نعمتی بود

بنای شیراز توسط تهمورث، از پادشاهان پیشدادی صورت گرفت و با گذشت زمان این شهر رو به ویرانی گذاشت.طبق تاریخ ایران، چاپ دانشگاه کمبریج، «سکونت دایمی در محل شهر شیراز شاید به دوران ساسانی و حتی پیش از آن برسد. به گزارش اول فارس ، اولین اشاره به نام شیراز، بر روی لوح‌های گلی ایلامی به ۲۰۰۰ سال پیش از
عکس هاى شیراز قدیم | آرایشگر دوره گرد شیرازی و مشتری هایش ۴۴ سال پیش

عکس هاى شیراز قدیم | آرایشگر دوره گرد شیرازی و مشتری هایش ۴۴ سال پیش

در این گزارش عکس های شیراز قدیم عکسی زیبا و خاطره انگیز از مرد آرایشگر دوره گرد شیرازی را می بینید به گزارش اول فارس ، در این گزارش تصویری مرد آرایشگر سیار بامشتری های درانتظار نوبت ، شیراز سال ۱۳۵۸  را می بینید. کسی یادش هست این جا کجای شیرازه و اینا کی بودند؟