تبادل دانشجو
تبادل دانشجو با کشوری که طبقات محروم اجازه تحصیل تا مقطع دیپلم را ندارند!

تبادل دانشجو با کشوری که طبقات محروم اجازه تحصیل تا مقطع دیپلم را ندارند!

«شرایط ورود به دانشگاه در کشور کره شمالی بسیار دشوار است؛ فردی که تصمیم ورود به دانشگاه را دارد، هم می‌بایست جزو خانواده‌های برتر یا خواص جامعه باشد و هم از یکسری حقوق اجتماعی بخصوصی برخوردار باشد.» خبرآنلاین:  هفته گذشته خبری از سوی سازمان امور دانشجویان منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است در راستای