تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شاهد و ایثارگر
نظر رئیس بنیاد شهید در باره استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان ایثارگران

نظر رئیس بنیاد شهید در باره استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان ایثارگران

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با توجه به اینکه بنا به دستور رئیس جمهوری تا پایان سال جاری ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانباز ۷۰ درصد به بالا استخدام می‌شوند، این میزان جذب فرزندان ایثارگران در هیچ دولتی سابقه نداشته است. به گزارش اول فارس، سعید اوحدی روز سه شنبه