تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ایثارگران
چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ایثارگران اعلام شد

چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ایثارگران اعلام شد

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ایثارگران را ابلاغ کرد. به گزارش اول فارس، در متن بخشنامه ابلاغی علی الهیار ترکمن آمده است که با عنایت به بخشنامه ۲۵ آذر ۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور به انضمام قانون تفسیر بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه