تبدیل پلاک
تبدیل پلاک خودرو مناطق آزاد به پلاک ملی

تبدیل پلاک خودرو مناطق آزاد به پلاک ملی

نماینده مردم اهواز در مجلس از امکان تبدیل پلاک اروندی به پلاک ملی خبر داد. صدا وسیما: تبدیل پلاک خودرو منطقه آزاد به پلاک ملی امکان پذیر خواهد شد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از امکان تبدیل پلاک اروندی به پلاک ملی از سال ۱۴۰۰ خبر داد. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس