تحصیل خارج از کشور
شرایط جدید دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه های خارج

شرایط جدید دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه های خارج

زمانی که حرف از بورسیه تحصیلی می شود، بسیاری از افراد اینطور فکر می کنند که می توانند با دریافت بورس تحصیلی، به راحتی به صورت کاملاً رایگان به تحصیل در خارج از کشور بپردازند؛ اما در واقع باید این موضوع را به شما یادآوری کنیم که تمام کمک هزینه های تحصیل خارج از کشور