تخت طاووس
آتش کباب و مواد مخدر به جان گوردخمه‌های شهر باستانی استخر

آتش کباب و مواد مخدر به جان گوردخمه‌های شهر باستانی استخر

یک کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی با انتشار تصاویری درباره وضعیت نگهداری و حفاظت از گوردخمه‌های تخت طاووس مرودشت که جزء آثار باستانی ساسانی هستند هشدار داد و گفت: حاشیه این گورها محل برپایی آتش برای استفادۀ مواد مخدر و پختن خوراک شده است. ایسنا : سیاوش آریا وضعیت این آثار باستانی را چنین تشریح