تخت گوشت
تمیز کردن صحیح و اصولی تخته برش چوبی که باید بدانید

تمیز کردن صحیح و اصولی تخته برش چوبی که باید بدانید

تخته برش چوبی وسیله ای مهم در آشپزخانه برای تهیه غذا و برش مواد غذایی است. تاکنون در مورد بیماری های ناشی از باکتری هایی چون سالمونلا و ای.کلای بر روی تخته برش چوبی بحث شده است. مطالعات ثابت کرده است که اگر این تخته ها به درستی تمیز نشوند، می توانند منشأ بیماری باشند.