تخت
اختراع تخت طبی هوشمند پیشگیری کننده از ایجاد زخم بستر توسط ۲ جوان شیرازی

اختراع تخت طبی هوشمند پیشگیری کننده از ایجاد زخم بستر توسط ۲ جوان شیرازی

دو مخترع  جوان شیرازی “تخت طبی هوشمند پیشگیری کننده از ایجاد زخم بستر با قابلیت دریافت فیدبک از وضعیت بیمار” اختراع کردند. به گزارش اول فارس، زخم بستر یکی از شایع ترین مواردی است که در مورد اکثر بیمارانی که طولانی مدت در بستر بیمای هستند رخ می دهد و مشکلات بسیاری را برای آنها