تخریب دیوار قبرستان - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس