تخریب ساختمان
جزئیات حمله اوباش BMW سوار و تخریب یک ساختمان در تهران

جزئیات حمله اوباش BMW سوار و تخریب یک ساختمان در تهران

پلیس امنیت پایتخت از دستگیری اراذل و اوباشی خبر داد که اقدام به درگیری و نزاع منجر به تخریب ساختمان در قیطریه تهران کرده بودند. به گزارش گروه حوادث اول فارس، رئیس پایگاه یکم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری عاملان درگیری و نزاع منجر به تخریب ساختمان و اموال خصوصی در محله قیطریه