تدریس
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۲۷ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۲۷ مهر

به گزارش اول فارس ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹  اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸  تا ۸.۳۰ طراحی ۱ (جلسه سوم )  – رشته گرافیک نقاشی – پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای