تذکر نمایندگان به حجتی
علت ایجاد رانت و امضاهای طلایی درباره تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی چیست؟
در تذکر نمایندگان تهران به وزیر جهاد کشاورزی

علت ایجاد رانت و امضاهای طلایی درباره تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی چیست؟

نمایندگان تهران در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کردند علت عدم نظارت بر نحوه توزیع ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات محصولات غذایی و ایجاد رانت و امضاهای طلایی در این حوزه چیست؟