تراگنش
روش محاسبه و نحوه اخذ کارمزد تراکنش از تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان

روش محاسبه و نحوه اخذ کارمزد تراکنش از تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان

معاون نظارت بر نظام های  بانک مرکزی گفت: با بخشنامه بانک مرکزی، از فردا، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (به‌جز نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد خواهند بود. یکتا گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است که نرخ کارمزد سالیانه خدمات بانکی اعم از خدمات حضوری