ترس از دندان پزشکی
با چند راهکار ساده ترس کودکان را از دندانپزشکی از بین ببرید

با چند راهکار ساده ترس کودکان را از دندانپزشکی از بین ببرید

یکی از ترس هایی که تقریبا هر انسانی با آن روبروست، ترس از مراجعه به دندانپزشکی است. این ترس در کودکان، شدت بیشتری داشته و آنها را به مقاومت وا می دارد. سوالی که به وجود می آید، این است که چرا کودکان از دندانپزشکی می ترسند و از مراجعه به آن ممانعت می کنند؟