ترس ناگهانی
پانیک، اختلالی  که موج شدیدی از ترس ناگهانی به فرد وارد می کند

پانیک، اختلالی که موج شدیدی از ترس ناگهانی به فرد وارد می کند

شنیدن یک خبر بد مثل مرگ عزیزان و اضطراب از دست دادن یک شغل ممکن است در فرد اختلالی ایجاد کند که بسیار زجر آور باشد. به گزارش اول فارس ، پانیک یا حمله وحشت، اختلالی است که در آن موج شدیدی از ترس بطور غیر منتظره به فرد وارد می‌شود. قلب فرد به تپش